วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ กรกช สงวนเกียรติ
(Miss Korakoch Sanguankiat)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2562 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory