วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ภีมวัจน์ เพ็ชรสง
(Mr. Peemmawat Petchsong)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2562 ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory