วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ วีระยุทธ ง่วนขั้น
(Mr. Weerayut Nguankhan)

ตำแหน่ง  : ไม่มี งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

Develop by : Information System Engineering Research Laboratory