วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ นารีรัตน์ ศรีหิรัญเดช
(Miss Nareerat Srihirundeth)

ตำแหน่ง  : อาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์ 075263320 ต่อ 225 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2561 ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory