วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ วรวุฒิ คุณาธรรม
(Mr. Worawut Kunatham)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ

โทรศัพท์ 075263320 ต่อ 111 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2543 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory