วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ นพวรรณ กิ้มนวน
(Miss ์์noppawan Kimnuan)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานอำนวยการ

โทรศัพท์ - อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ์-

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2558 บธ.บ. (การจัดการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory