วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ ศุภสุตา โพธิแวง
(Miss Suphasuta Phothiwaeng)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานสารบรรณกลาง

โทรศัพท์ 036266170 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค Kik Suphasuta Phothiwaeng

ประวัติการศึกษา

Develop by : Information System Engineering Research Laboratory