วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ อรวรรณ ภัสรพงษ์กุล
(Mrs. Orawan Phatsaraphongkun)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 036266170 ต่อ - อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค orawan panthong

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2560 - (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory