วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

 

อาจารย์ สุณิสา กิจวิถี
(Mrs. Sunisa Kitvitee)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุและอาคารสถานที่

โทรศัพท์ 036266170 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค สุณิสา กิจวิถี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2545 ศศ.บ. สถาบันราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย

ประวัติการอบรมระยะสั้น

  • 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ประชุมการปฏิบัติงสนในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory