วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ณวัฒน์ กิตติภัทรไพบูลย์
(Mr. Nawat Kittipatpaibool)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

โทรศัพท์ 0-7526-3320 ต่อ 123 อีเมล์ [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค www.facebook.com/nuchThawatchai?ref=tn_tnmn

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2548 วศ.บ. (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory