วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ เสาวณีย์ พลรักษ์
(Mrs. Saowanee Ponrak)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 551 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ควนธานี คนเมืองเก่า

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2542 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory