วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ สิรภัทร ชัยศิริ
(Miss Sirapat Chaisiri)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

โทรศัพท์ 075-263320 อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ing ing

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2536 ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory