วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ นันทาวดี เศรษฐกุล
(Mrs. Nuntawadee Sattakul)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานหลักสูตรทันตสาธารณสุข

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 225 อีเมล์ -
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2534 - (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory