วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ ธีราภรณ์ ชูยัง
(Miss Teeraporn Chuyong)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 075-263325 ต่อ - อีเมล์ maruko952@gmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค ธีราภรณ์ ชูยัง

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี 2548 บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเทศไทย
Develop by : Information System Engineering Research Laboratory