วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง

 

อาจารย์ นิตยา ปานชนะ
(Mrs. Nittaya Panchana)

ตำแหน่ง  : ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

โทรศัพท์ 075-263320 ต่อ 220 อีเมล์ N_panchana@hotmail.com
เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ค -

ประวัติการศึกษา

Develop by : Information System Engineering Research Laboratory